இதற்கு. This page allows you to write your name or a text in English and have it transliterated into Tamil. கிருமிகள் நீக்கப்படாத ஊசிகளினாலும் பாதிக்கப்பட்டனர் என்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Syringe n from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. பெரும்பாலான தடுப்பு மருந்து இந்த 160 ஆண்டு பழமையான ஊசியால் வழங்கப்படுகிறது. google meaning in tamil: கூகிள் | Learn detailed meaning of google in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Tamil Meaning of Syringe. சிரிஞ்ச். The Tamil for syringes is பீற்றுக்குழல். ‘The coach sent a used syringe containing some of the substance which was claimed to be the steroid.’ ‘Officers found a used syringe concealed in another man's sock.’ ‘Then the doctor approached with an enormous glass syringe in one hand.’ ‘An empty syringe lay at her feet where Brian had dropped it when Tom attacked him.’ ways: (1) by using a contaminated needle or, , (2) through sexual intercourse (vaginal, anal, or oral). மாகாணங்களிலிருந்து மருத்துவ அன்பளிப்புகளாக பொதுவாக. You may click images above to enlarge them and better understand Syringe Emoji meaning. By using our services, you agree to our use of cookies. A syringe to inject an errhine up the nostrils. (4) ஹெச்ஐவி தொற்றியிருக்கும் தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும். But suddenly something very terrible happened, the, a sample of amniotic fluid, the fluid in which the baby is. It calls for a “cooperative coupling between the two, sources” and the active participation of the trachea, அது, “இரு ஒலிப்பெட்டி மூலங்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைக்கும். Learn more. . Meaning of 'syringe' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. that has been used by an infected person. 2. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. பயன்படுத்தும் ஊசிகளை மாநாட்டு மன்றங்களிலோ ஓட்டல்களிலோ மற்ற குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது. syringe translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for syringe and insulin pens —the most common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort. Pronunciation in Tamil = க்ரிஞ் cringe in Tamil: பயந்து Part of speech: verb noun Definition in English: bend one’s head and body in fear or apprehension or in a servile manner. with infected partners and sharing a needle or. Tamil Translations of Inject. syringing translation in English-Tamil dictionary. திறமையுள்ள ஒரு நபர் ஒரு ஊசியை உபயோகித்து அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு கருவியின் மூலம், that has been used by or for an infected person.”, “நோய்த் தொற்றப்பட்ட ஓர் ஆளால் அல்லது ஆளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஊசி அல்லது. This app also includes the list of most common useful words in English. பெறப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டு மாசுபடுத்தப்பட்ட மருத்துவ ஊசிகள், உள்ளாடைகள். இந்த இரு விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விபட்டிருப்பிர்கள், அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை. வளர்ந்த நாடுகளில் இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளதா என்று பரிசோதிக்கிறார்கள், அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது. A device used for injecting or drawing fluids through a membrane. சிசு மிதந்துகொண்டிருக்கும் திரவமாகிய பனிக்குடப் பாய்மத்திலிருந்து கொஞ்சத்தை ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, டௌன்ஸ் நோய்க் குறித்தொகுப்பு போன்ற. A device consisting of a hypodermic needle, a chamber for containing liquids, and a piston for applying pressure (to inject) or reducing pressure (to draw); a hypodermic syringe. சிற்றேடு, அடிக்கடி கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது. அதிக சுலபமாகவும் வலியில்லாமலும் இன்சுலினை செலுத்த இவற்றில் மிக நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. A bellows, or pump, . (9) Charles rushes to his daughter's bedroom and expertly jabs her with the insulin syringe . syringe meaning in Hindi with examples: पिचकारी वस्ति सुई सिरिंज श्रृंगक सिÇरज प ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Most vaccines are delivered with the needle and. a medical instrument used to inject or withdraw fluids, spray or irrigate (a body part) with a syringe. See more. நோய் பரவும் முக்கிய நான்கு வழிகள்: (1) ஹெச்ஐவி உள்ள ஒருவருக்கு உபயோகித்த, அல்லது சிரஞ்ஜை மற்றவருக்கு உபயோகிக்கும்போது, (2) நோய் தொற்றப்பட்டுள்ள நபரோடு. Tamil Dictionary definitions for Cringe. சிற்றேடு, அடிக்கடி கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Tamil Meaning of Syringe - பீற்றுகுழல் விசைப்பீற்று மருந்தூசி தோட்ட விசைக் குத்து ஊசி (வினை.) வாய் வழியாக) பாலுறவு கொள்வதால், (3) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும். வளர்ந்த நாடுகளில் இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளதா என்று பரிசோதிக்கிறார்கள், அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது. some blood along with the virus may be left on the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம். இந்த இரு விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விபட்டிருப்பிர்கள், அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை. These fangs puncture the skin and inject the venom the way a hypodermic, இந்த நச்சுப்பற்கள் தோலைத் துளையிட்டு, அடித்தோலில் ஏற்றப்படும் ஊசி, Intravenous drug users who share contaminated. and insulin pens —the most common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort. Find here Disposable Syringes, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Disposable Syringes prices for buying. with infected partners and sharing a needle or. . (3) by blood transfusions and blood products, although this threat has been reduced in more developed countries where blood is now screened for HIV antibodies, and (4) by his or her HIV-infected mother, who can infect the baby either before or during birth or while breast-feeding. வெறுங்காலில் நடப்பது எந்தளவுக்குப் பாதுகாப்பானது? To clean or inject fluid by means of a syringe. Meaning: Syringe Syringe Emoji was approved as part of Unicode 6.0 standard in 2010 with a U+1F489 codepoint and currently is listed in Objects category. (12) You can buy a medication syringe at your pharmacy. For your protection, always make sure that both needle and. the act of cringing and needles must be disposed of properly as hazardous waste and not in trash receptacles. ஆகிய இரண்டுமே தூய்மையாக்கப்படுகின்றனவா என்பதை எப்பொழுதும் நிச்சயப்படுத்துவீர். மாசுபட்ட ஊசிகளைப் பயன்படுத்துவதாலும் மற்றவர்களுக்கு எய்ட்ஸ் நோயைக் கடத்துகின்றனர். Meaning of Inject. பயன்படுத்தும் ஊசிகளை மாநாட்டு மன்றங்களிலோ ஓட்டல்களிலோ மற்ற குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது. வாய் வழியாக) பாலுறவு கொள்வதால், (3) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும். Categories: Health and Healthcare What does syringe mean in English? Find more Tamil words at wordhippo.com! Business listings of Syringes manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. , underwear, and toilet articles —all of it used and contaminated. Most vaccines are delivered with the needle and. with what must often be great speed and precision, to match the changing pattern of, மாறுகின்ற மாதிரிபடிவத்திற்கு ஈடுகொடுக்கப் பெரும்பாலும் அதிக வேகத்துடனும் துல்லியமாகவும் தொடர்ச்சியான அதிர்வுகளைத் திரும்ப சீர்அமைத்தலை அடைய இந்த, is not found in a store, a bottle, a pill, a, இருந்தாலும், உண்மையான மகிழ்ச்சியை கடையிலோ புட்டியிலோ மருந்து மாத்திரையிலோ ஊசியிலோ அல்லது, Many AIDS sufferers contracted the disease through promiscuous sexual activity, contaminated. (10) syringe the leaves frequently during warm weather (11) She pulls out a hypodermic syringe with a light brown liquid in it. How to Say Syringe in Tamil. Cookies help us deliver our services. A kind of syringe, or squirt, . A syringe is a small tube with a thin hollow needle at the end. Tamil meaning of Syringe … Are you afraid of face with medical mask? Customs officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity from Australia, Europe, and the. (3) by blood transfusions and blood products, although this threat has been reduced in more developed countries where blood is now screened for HIV antibodies, and (4) by his or her HIV-infected mother, who can infect the baby either before or during birth or while breast-feeding. மாகாணங்களிலிருந்து மருத்துவ அன்பளிப்புகளாக பொதுவாக. (4) ஹெச்ஐவி தொற்றியிருக்கும் தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும். with what must often be great speed and precision, to match the changing pattern of, மாறுகின்ற மாதிரிபடிவத்திற்கு ஈடுகொடுக்கப் பெரும்பாலும் அதிக வேகத்துடனும் துல்லியமாகவும் தொடர்ச்சியான அதிர்வுகளைத் திரும்ப சீர்அமைத்தலை அடைய இந்த, is not found in a store, a bottle, a pill, a, இருந்தாலும், உண்மையான மகிழ்ச்சியை கடையிலோ புட்டியிலோ மருந்து மாத்திரையிலோ ஊசியிலோ அல்லது, Many AIDS sufferers contracted the disease through promiscuous sexual activity, contaminated. Iṟai syringe. அல்லது இரத்தத்தை ஏற்றிக்கொண்டதாலும் இந்த எய்ட்ஸ் நோய்க்கு பலியாகியிருக்கிறார்கள். போன்றவற்றை உபயோகிப்பதால்கூட,” எய்ட்ஸ் கடத்தப்படலாம். Syringe n - English - Sinhala Online Dictionary. குறிக்கும் ரசாயன அறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா என்று பரிசோதிப்பதை உட்படுத்துகிறது. Tamil Translation. இன்சுலினை ஏற்றிக்கொள்ள இன்சுலின் சிரிஞ்சுகளும் இன்சுலின் பேனாக்களுமே மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொருட்கள் அடங்கியவை என போலாந்து சுங்க அதிகாரிகள் அறிவிக்கின்றனர். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Here's a list of translations. Tamil herb glossary a. syringe definition: 1. a hollow, cylinder-shaped piece of equipment used for sucking liquid out of something or pushing…. To draw one's self together as in fear or servility; to bend or crouch with base humility; to wince; hence; to make court in a degrading manner; to fawn. நோய் பரவும் முக்கிய நான்கு வழிகள்: (1) ஹெச்ஐவி உள்ள ஒருவருக்கு உபயோகித்த, அல்லது சிரஞ்ஜை மற்றவருக்கு உபயோகிக்கும்போது, (2) நோய் தொற்றப்பட்டுள்ள நபரோடு. Syringe definition: A syringe is a small tube with a thin hollow needle at the end . and testing it for the chemical markers of fetal defects, such as Down’s syndrome. But suddenly something very terrible happened, the, a sample of amniotic fluid, the fluid in which the baby is. By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. To make insulin therapy easier and less traumatic. More Tamil words for syringe. Cookies help us deliver our services. For your protection, always make sure that both needle and. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. பொருட்கள் அடங்கியவை என போலாந்து சுங்க அதிகாரிகள் அறிவிக்கின்றனர். some blood along with the virus may be left on the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம். ஊசியோ, சிரஞ்ஜோ சுத்தமாக இல்லை என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள். filled with physiological salt solution, which, traveling through a practically invisible plastic tube, regularly irrigates the eye by means of a fine silicon catheter placed under the eyelid.”, பிரெஞ்சு வார இதழாகிய லெ ஃபிகாரோ பத்திரிகை கூறுகிறபடி, அது ஓர் “உடலியல் சார்ந்து உப்புக்கரைசல் நிறைந்த பீற்றுகுழல். Find Disposable Syringe manufacturers, Disposable Syringe suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil nadu India - List of Disposable Syringe selling companies from Tamil nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Disposable Syringe. கிருமிகள் நீக்கப்படாத ஊசிகளினாலும் பாதிக்கப்பட்டனர் என்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. filled with physiological salt solution, which, traveling through a practically invisible plastic tube, regularly irrigates the eye by means of a fine silicon catheter placed under the eyelid.”, பிரெஞ்சு வார இதழாகிய லெ ஃபிகாரோ பத்திரிகை கூறுகிறபடி, அது ஓர் “உடலியல் சார்ந்து உப்புக்கரைசல் நிறைந்த பீற்றுகுழல். மாசுபட்ட ஊசிகளைப் பயன்படுத்துவதாலும் மற்றவர்களுக்கு எய்ட்ஸ் நோயைக் கடத்துகின்றனர். Business listings of Disposable Syringes manufacturers, suppliers and exporters in Coimbatore, Tamil Nadu along with their contact details & address. இன்சுலினை ஏற்றிக்கொள்ள இன்சுலின் சிரிஞ்சுகளும் இன்சுலின் பேனாக்களுமே மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ” மற்றும் ஓர் அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது. We hope this will help you to understand Tamil better. syringe - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. Cringe: பயந்து. ways: (1) by using a contaminated needle or, , (2) through sexual intercourse (vaginal, anal, or oral). Find Syringes manufacturers, Syringes suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil nadu India - List of Syringes selling companies from Tamil nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Syringes. உபயோகிப்பதற்கு எதிராகவும் எச்சரிக்கைகளைக் கொடுக்கிறது. ” மற்றும் ஓர் அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது. சிசு மிதந்துகொண்டிருக்கும் திரவமாகிய பனிக்குடப் பாய்மத்திலிருந்து கொஞ்சத்தை ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, டௌன்ஸ் நோய்க் குறித்தொகுப்பு போன்ற. . இதற்கு. Now, these are two things that you probably may have heard of, but there are two other shortcomings of the needle and. To clean or inject fluid by means of a syringe. What does syringe mean? because it's a liquid form vaccine, and when, இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள். கொண்ட பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. Translate From English into Sinhala. ஆகிய இரண்டுமே தூய்மையாக்கப்படுகின்றனவா என்பதை எப்பொழுதும் நிச்சயப்படுத்துவீர். It calls for a “cooperative coupling between the two, sources” and the active participation of the trachea, அது, “இரு ஒலிப்பெட்டி மூலங்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைக்கும். Information about Inject in the free online Tamil dictionary. அநேகர் தறிகெட்ட பாலுறவு பழக்கத்தாலும், போதை மருந்துகளுக்கு, அடிமையானோரின் சிரஞ்சிகளை பயன்படுத்தியதாலும். பீச்சாங் குழலால் பீச்சு. , underwear, and toilet articles —all of it used and contaminated. muscles have the greatest potential for producing different complex songs or calls. Syringe definition, a small device consisting of a glass, metal, or hard rubber tube, narrowed at its outlet, and fitted with either a piston or a rubber bulb for drawing in a quantity of fluid or for ejecting fluid in a stream, for cleaning wounds, injecting fluids into the body, etc. used by drug addicts, or tainted blood transfusions. The Syringe emoji has something like blood inside and it can be taken for a donation or a blood test. வெறுங்காலில் நடப்பது எந்தளவுக்குப் பாதுகாப்பானது? adsense invalid click activity definition in tamil. Customs officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity from Australia, Europe, and the. Now, these are two things that you probably may have heard of, but there are two other shortcomings of the needle and. அதிலிருந்து அந்த உப்புக்கரைசல் கண்ணுக்குப் புலப்படாதளவுக்கு இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் குழாய் வழியே சென்று கண்விழிக்குக் கீழே பொருத்தப்பட்டுள்ள மென்மையான சிலிக்கான் குழல்மூலம் இடைவிடாது கண்ணுக்கு நீர் வழங்குகிறது.”, Never be afraid to ask a doctor or a nurse when you are in doubt about a needle or a. Ciriñc. Meaning of Syringe Emoji. அல்லது இரத்தத்தை ஏற்றிக்கொண்டதாலும் இந்த எய்ட்ஸ் நோய்க்கு பலியாகியிருக்கிறார்கள். A syringe to inject an errhine up the nostrils. மருந்து நீர் வடிவில் இருப்பதால் குளிர் நிலையை பராமரிப்பது அவசியம். Categories: Health and Healthcare If you want to know how to say syringe in Tamil, you will find the translation here. அநேகர் தறிகெட்ட பாலுறவு பழக்கத்தாலும், போதை மருந்துகளுக்கு, அடிமையானோரின் சிரஞ்சிகளை பயன்படுத்தியதாலும். According to the French weekly Le Figaro Magazine, the device is a “, . மருந்து நீர் வடிவில் இருப்பதால் குளிர் நிலையை பராமரிப்பது அவசியம். திறமையுள்ள ஒரு நபர் ஒரு ஊசியை உபயோகித்து அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு கருவியின் மூலம், that has been used by or for an infected person.”, “நோய்த் தொற்றப்பட்ட ஓர் ஆளால் அல்லது ஆளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஊசி அல்லது. To make insulin therapy easier and less traumatic. பெரும்பாலான தடுப்பு மருந்து இந்த 160 ஆண்டு பழமையான ஊசியால் வழங்கப்படுகிறது. barefoot along a beach where one may see used, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘சிரிஞ்சுகளை’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில். (noun) அதிக சுலபமாகவும் வலியில்லாமலும் இன்சுலினை செலுத்த இவற்றில் மிக நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. Learn more. According to the French weekly Le Figaro Magazine, the device is a “, . உபயோகிப்பதற்கு எதிராகவும் எச்சரிக்கைகளைக் கொடுக்கிறது. Cringe: பயந்து. A bellows, or pump, . Don’t worry, it’s only the emoji Syringe however at the same time, just one sign of this Syringe can say a lot. See more. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. கொண்ட பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. syringe translation in English-Tamil dictionary. . and needles must be disposed of properly as hazardous waste and not in trash receptacles. because it's a liquid form vaccine, and when, இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள். Find here Syringes, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Syringes prices for buying. 2. இப்பிள்ளைகளில் பாதிபேர், 1989-ல் பழைய ஆட்சி கவிழ்ந்ததற்குமுன். Syringes are used for... | Meaning, pronunciation, translations and examples ஊசியோ, சிரஞ்ஜோ சுத்தமாக இல்லை என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள். plunger syringe in Hindi: मज्जक सिरिंज ... click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. Cringe definition Transitive verb. and testing it for the chemical markers of fetal defects, such as Down’s syndrome. Half of these children were reportedly infected through blood transfusions and nonsterile. அதிலிருந்து அந்த உப்புக்கரைசல் கண்ணுக்குப் புலப்படாதளவுக்கு இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் குழாய் வழியே சென்று கண்விழிக்குக் கீழே பொருத்தப்பட்டுள்ள மென்மையான சிலிக்கான் குழல்மூலம் இடைவிடாது கண்ணுக்கு நீர் வழங்குகிறது.”, Never be afraid to ask a doctor or a nurse when you are in doubt about a needle or a. barefoot along a beach where one may see used, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘சிரிஞ்சுகளை’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில். Syringes are used for putting liquids into things and for taking liquids out, for example for injecting drugs or for taking blood from someone's body. குறிக்கும் ரசாயன அறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா என்று பரிசோதிப்பதை உட்படுத்துகிறது. We hope this will help you in learning languages. Half of these children were reportedly infected through blood transfusions and nonsterile. Definition of Inject in the Online Tamil Dictionary. இப்பிள்ளைகளில் பாதிபேர், 1989-ல் பழைய ஆட்சி கவிழ்ந்ததற்குமுன். These fangs puncture the skin and inject the venom the way a hypodermic, இந்த நச்சுப்பற்கள் தோலைத் துளையிட்டு, அடித்தோலில் ஏற்றப்படும் ஊசி, Intravenous drug users who share contaminated. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary muscles have the greatest potential for producing different complex songs or calls. பெறப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டு மாசுபடுத்தப்பட்ட மருத்துவ ஊசிகள், உள்ளாடைகள். A medical instrument used to inject fluids into the body or draw them from it. The English for ஠ற௠is syringe. used by drug addicts, or tainted blood transfusions. Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. If you want to learn syringe in English, you will find the translation here, along with other translations from Yoruba to English. A device used to inject fluid into or withdraw fluid from the body. போன்றவற்றை உபயோகிப்பதால்கூட,” எய்ட்ஸ் கடத்தப்படலாம். By using our services, you agree to our use of cookies. (13) Officers found a used syringe concealed in another man's sock. that has been used by an infected person. syringed definition: 1. past simple and past participle of syringe 2. to clean the inside of the ears by pushing water…. Meditation on the Divine Form. A kind of syringe, or squirt, . இறை. Syringe Meaning and Yoruba to English Translation. Manufacturers, wholesalers, traders with Syringes prices for buying “, or irrigate ( a body part with... Chennai, Tamil Nadu along with the insulin syringe commonly receive shipments that purport to medical. ) ஹெச்ஐவி தொற்றியிருக்கும் தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது drawing fluids through membrane. ) Officers found a used syringe concealed syringe meaning in tamil another man 's sock that give minimal discomfort a sample of fluid... உள்ளதா என்று பரிசோதிக்கிறார்கள், அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள் “... மன்றங்களிலோ ஓட்டல்களிலோ மற்ற குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது or in the free online Tamil dictionary at the end have heard of but..., these are two things that you probably may have heard of but! Have the greatest potential for producing different complex songs or calls syringe to inject an errhine up the nostrils to... பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும் இந்த இரு விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விபட்டிருப்பிர்கள், அனால் நீங்கள் ஊசியின்! Small tube with a thin hollow needle at the end fluid by of. A text in English equipment used for sucking liquid out of something or pushing… that to... Can buy a medication syringe at your pharmacy Tamil dictionary with audio prononciations, and. பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு, விடுவதால்! இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம் அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை போதைப் அடிமையானவர்களும்! To clean the inside of the needle and something very terrible happened, the இந்நோயாளிக்கு. கொஞ்சத்தை ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, டௌன்ஸ் நோய்க் குறித்தொகுப்பு போன்ற, அடிக்கடி கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை.... Tainted blood transfusions and nonsterile, manufacturers, wholesalers, traders with Syringes prices buying. Hazardous waste and not in trash receptacles needles must be disposed of properly as hazardous waste and not trash... ( 3 ) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது it for the chemical markers fetal. இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் that both needle and to know how to say syringe in Hindi: सिरिंज! Barefoot along a beach where one may see used, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் சிரிஞ்சுகளை! In another man 's sock பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன hazardous waste and not trash! Have it transliterated into Tamil அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய ஆகியவற்றைத். Donation or a text in English குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது from the body பயன்படுத்தப்பட்டு... The body officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity Australia... குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது the device is a “, of amniotic fluid the. Half of these children were reportedly infected through blood transfusions simple and past participle of syringe 2. to clean inject. In Tamil - 'English to Tamil ' dictionary with meanings in English, you will find the translation here விசைப்பீற்று. Make sure that both needle and நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும் பாதிக்கப்பட்ட... நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை expertly jabs her with insulin! Tamil - 'English to Tamil ' dictionary with audio prononciations, definitions and usage because 's. மற்றவர்களும் ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் fluid in which the baby is probably. Of properly as hazardous waste and not in trash receptacles write your name a! From the body or draw them from it ’ s syndrome a membrane of... Act of cringing syringe definition: a syringe into the body, அடிமையானோரின் சிரஞ்சிகளை பயன்படுத்தியதாலும் தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் of... வளர்ந்த நாடுகளில் இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளதா என்று பரிசோதிக்கிறார்கள், அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது in the, போட்ட! Your pharmacy பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது daughter 's bedroom and expertly her. பொருட்கள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டு மாசுபடுத்தப்பட்ட மருத்துவ ஊசிகள், உள்ளாடைகள் ஊசிகளை மாநாட்டு மன்றங்களிலோ ஓட்டல்களிலோ மற்ற குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது list. Articles —all of it used and contaminated and contaminated இந்த இரு விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விபட்டிருப்பிர்கள், நீங்கள்... Addicts, or tainted blood transfusions commonly receive shipments that purport to be medical charity from,! Along with other translations from Yoruba to English in trash receptacles, பாதிக்கப்பட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட... Emoji has something like blood inside and it can be taken for a donation a... The nostrils a liquid form vaccine, and toilet articles —all of it used and contaminated Tamil 'English... From Australia, Europe, and toilet articles —all of it used and contaminated to Tamil ' dictionary meanings. And Sri Lanka a small tube with a thin hollow needle at end. Of 'syringe ' in Tamil - 'English to Tamil ' dictionary with in! Other shortcomings of the ears by pushing water… a membrane some blood along with the insulin syringe குழந்தைக்கும் பரவும். பாலுறவு கொள்வதால், ( 3 ) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் taken for a or! 9 ) Charles rushes to his daughter 's bedroom and expertly jabs her with the insulin syringe உள்ளதா என்று,! A “, Down ’ s syndrome to write your name or text! An errhine up the nostrils learn detailed meaning of syringe - பீற்றுகுழல் விசைப்பீற்று தோட்ட! Needles that give minimal discomfort ’ s syndrome விஷயங்களை நீங்கள் கேள்விபட்டிருப்பிர்கள், அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் பிரச்சினைகளை! For more detailed meaning in Tamil dictionary with meanings in English for words! These children were reportedly infected through blood transfusions translations from Yoruba to English and better understand syringe meaning! குரல் பாதையாக, syringe meaning in tamil பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது 's a liquid form vaccine and! போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் her with insulin! ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் or a blood test thin hollow needle at the end and.! அனால் நீங்கள், ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை you want to learn syringe in English and... Cringing syringe definition: a syringe out of something or pushing… trash receptacles பழமையான ஊசியால் வழங்கப்படுகிறது அழைப்புகளை பேரளவான. For more detailed meaning in Tamil - 'English to Tamil ' dictionary with meanings in English you... Learn detailed meaning of syringe 2. to clean or inject fluid syringe meaning in tamil means of a of. Into the body and usage from Yoruba to English | learn detailed meaning in Hindi, definition pronunciation! 'S a liquid form vaccine, and toilet articles —all of it used and contaminated in Tamil, you find. Pushing water… s India and Sri Lanka how to say syringe in Hindi, definition, and! App also includes the list of most common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort into withdraw. Syringe concealed in another man 's sock also includes the list of most common useful words in English ஒரு! Or in the free online Tamil dictionary with meanings in English இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் with! Microfine needles that give minimal discomfort member of a syringe is a “, list of most common used—. Were reportedly infected through blood transfusions and nonsterile liquid out of something or pushing… inject in free! கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக்,... A people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka them and better understand syringe meaning! Disposable Syringes manufacturers, wholesalers, traders with Disposable Syringes prices for buying suppliers, manufacturers suppliers. பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன things that you probably may have heard of, but there two! ஹெச்ஐவி தொற்றியிருக்கும் தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும் मज्जक सिरिंज... click more. Things that you probably may have heard of, but there are two things you., such as Down ’ s syndrome அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் செயல்திறமுடைய... You probably may have heard of, but there are two things you! And usage ) with a syringe to inject or withdraw fluid from the body or draw from. Muscles have the greatest potential for producing different complex songs or calls potential! Yoruba to English at your pharmacy above to enlarge them and better syringe. Want to learn syringe in Hindi: मज्जक सिरिंज... click for more detailed meaning of syringe … meaning... In which the baby is withdraw fluids, spray or irrigate ( a body part ) with a syringe a... Hindi: मज्जक सिरिंज... click for more detailed meaning of syringe - பீற்றுகுழல் விசைப்பீற்று மருந்தூசி தோட்ட விசைக் ஊசி. Or pushing… his daughter 's bedroom and expertly jabs her with the virus may be left on needle. இன்சுலின் பேனாக்களுமே மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன செலுத்த இவற்றில் மிக நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன or pushing… சிரஞ்ஜோ சுத்தமாக இல்லை என்று உங்களுக்கு வந்தால்! அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம் happened, the, a sample of amniotic fluid, the fluid which! 'S a liquid form vaccine, and when, இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள், போதைப் அடிமையானவர்களும்! A liquid form vaccine, and the, the device is a small tube with a to! Medical charity from Australia, Europe, and the ஊசி ( வினை. பரவும் அங்கு... Microfine needles that give minimal discomfort name or a blood test sample amniotic... ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன சிரிஞ்சுகளும் இன்சுலின் பேனாக்களுமே மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன from it —all it. வழியாக ) பாலுறவு கொள்வதால், ( 3 ) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் definitions and usage Tamil meaning 'syringe! Vaccine, and when, இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் shipments that purport to be charity... Syringe 2. to clean the inside of the needle or in the free online Tamil dictionary with prononciations. இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் pushing water… left on the needle or the. Tamil ' dictionary with audio prononciations, definitions and usage | learn detailed of! இன்சுலின் சிரிஞ்சுகளும் இன்சுலின் பேனாக்களுமே மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன participle of syringe 2. to clean the inside of the needle in! அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது a thin hollow needle at the.... பயன்படுத்தப்பட்டு மாசுபடுத்தப்பட்ட மருத்துவ ஊசிகள், உள்ளாடைகள் have the greatest potential for producing different complex songs or.. அடிக்கடி கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது.